ICOS

Instellingscoördinatoren voor ontwikkelingssamenwerking (ICOS)Vlaamse universiteiten

Per Vlaamse universiteit zijn er verschillende ICOS. Hieronder vindt u telkens een link naar een website met meer informatie per instelling en contactgegevens.


KU Leuven: Universitaire ontwikkelingssamenwerking | Contact

Universiteit Antwerpen: Ontwikkelingssamenwerking + contact

Universiteit Gent: Ontwikkelingssamenwerking + contact

Universiteit Hasselt: Internationalisering | Contact

Vrije Universiteit Brussel: International Relations & Mobility Office + contact

  

Vlaamse hogescholen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Véronique Blockhuys
Arteveldehogeschool Katrien Gavel
Erasmushogeschool Brussel Annelore Schittecatte
Hogere Zeevaartschool Antwerpen Willem Bruyndonx
Hogeschool Gent Kathleen Van Heule
Hogeschool West-Vlaanderen Kurt Debaere
Odisee An De Moor
Karel de Grote Hogeschool

Sofie Schoonbaert en Charlotte Maeyens

Thomas More

Alexander Van Haesbroeck en Carina Peeters

UC Leuven-Limburg

Anne Michaux (UC Leuven)

Dries Hanssen (UC Limburg)

Katholieke Hogeschool VIVES Tine Ternest
LUCA School of Arts Machteld Pectoor
Hogeschool PXL Kristien Bauwens

 

Voor de contactgegevens van de ICOS voor de Reisbeurzen kan u hier terecht.