Structuur

Hoofdkantoor in Brussel

Het hoofdkantoor van VLIR-UOS in Brussel telt 20 werknemers

Contactpersonen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen

De Instellingscoördinatoren voor Ontwikkelingssamenwerking (ICOS) zijn de contactpersonen van VLIR-UOS aan de Vlaamse universiteiten, hogescholen en associaties. De ICOS informeren academici van de eigen instelling en associatie over opportuniteiten voor samenwerking. Ze adviseren hen bij het ontwerp van een projectaanvraag en ondersteunen de uitvoering van projecten.

Bureau UOS

Het Bureau Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (Bureau UOS) is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Het is opgericht door de VLIR als bestuursorgaan voor universitaire ontwikkelingssamenwerking.

 

Het Bureau UOS bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Vlaamse universiteit en een vertegenwoordiger van de hogescholen. De leden zijn Paul Janssen, UHasselt (voorzitter); Herwig Leirs, UAntwerpen (ondervoorzitter); Guido Van Huylenbroeck, UGent; Stefaan Smis, Vrije Universiteit Brussel; Johan De Tavernier, KU Leuven; Kurt Debaere, Howest (namens VLHORA).

 

De vergaderkalender kan u hier downloaden.

Stuurgroep UOS als overlegorgaan met de federale overheid

De Stuurgroep Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (Stuurgroep UOS) is het overlegorgaan tussen VLIR-UOS en de financierende federale overheid. Op de agenda staan het beleid over universitaire ontwikkelingssamenwerking, de opvolging van financieringsprogramma's en de uitvoering van de akkoorden tussen de Belgische overheid en VLIR-UOS.

 

De Stuurgroep bestaat uit de directie van VLIR-UOS, het Bureau UOS en vertegenwoordigers van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De leden zijn: alle leden van het Bureau UOS en vertegenwoordigers van het kabinet Ontwikkelingssamenwerking en DGD.

Selectiecommissies en expertengroepen

De selectiecommissies beoordelen de projectvoorstellen voor VLIR-UOS-financiering. Ze gebruiken hiervoor een lijst van selectiecriteria. Op basis van de adviezen van de selectiecommissies bekrachtigt het Bureau UOS de selectie van projecten. De selectiecommissies bestaan uit experten uit de academische wereld en de ontwikkelingssamenwerking uit binnen- en buitenland, en uit vertegenwoordigers van de federale overheid. Een overzicht van de selectiecommissieleden vindt u hier. De voorzitter van het Bureau UOS of een lid van het Bureau UOS zit de selectievergaderingen voor.

 

Het VLIR-UOS-selectiesysteem werd op het Bureau UOS van 30 juni 2017 herzien. Dat gereviseerde selectiesysteem is van toepassing op de oproepen gelanceerd vanaf februari 2017. De nieuwe versie van de Policy & guidelines vindt u hier.

 

VLIR-UOS telt twee expertengroepen, over ICT en over bibliotheekontwikkeling. De expertengroepen hebben als doel informatie en ervaringen uit te wisselen en advies te verlenen aan VLIR-UOS, bijvoorbeeld over het gebruik van ICT en online learning in hoger onderwijs en onderzoek.

Het netwerk van VLIR-UOS

VLIR-UOS werkt nauw samen met de Franstalige zusterorganisatie ARES-CCD, wat staat voor 'Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur - Commission de la Coopération au Développement'.

 

VLIR-UOS is lid van organisaties en initiatieven zoals Kauri, EDUCAID, ACA, EAIE, het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling en de Ontwikkelingsdebatten. Daarnaast onderhoudt VLIR-UOS actieve contacten met een brede waaier van organisaties uit de ontwikkelingssamenwerking en het hoger onderwijs.