Projectfinanciering

wuivende groepVLIR-UOS ondersteunt in de eerste plaats partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen. Daarnaast legt VLIR-UOS in zijn programma's linken naar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Maatschappelijke impact ontstaat immers pas wanneer de volledige keten van kennis tot toepassing wordt bestreken.

 

Capaciteitsopbouw en wetenschappelijk onderzoek vormen de hoofdactiviteit van de meeste projecten. Andere activiteiten zijn onderwijsvernieuwing en -verbetering, beleidsondersteuning, dienstverlening, de organisatie van opleidingen en congressen, opleiding in universitair beleid en beheer, studentenuitwisseling, taalonderricht, kwaliteitszorg in het hoger onderwijs... 

Overzicht van interventie types

Sinds januari 2017 is het portfolio van VLIR-UOS geherstructureerd in het kader van het nieuwe meerjarenakkoord met de Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, waarbij interventies gefinancierd worden binnen landenprogramma's. Daarom kunnen we de interventiestypes het best beschrijven rekening houdende met het verschil tussen de interventies binnen het Zuidportfolio (bestaande uit de landenprogramma's en de interventies die deze omvatten) en het België portfolio (synoniem voor het landenprogramma België, bestaande uit interventies die gefinancieerd worden op het niveau van de Belgische hogeronderwijsinstellingen). Voor meer informatie nodigen we je uit om het overzicht van interventietypes te bekijken. 

Oproepen

VLIR-UOS lanceert regelmatig oproepen voor projectvoorstellen, beursaanvragen en academische expertise. Het kan gaan om een ruime oproep die geldt voor alle partnerlanden, of om een oproep die kadert binnen de strategie van één land. Bekijk het overzicht van oproepen van VLIR-UOS en externe oproepen.

Van idee tot uitvoering

Eenmaal VLIR-UOS de projectvoorstellen heeft ontvangen, selecteert een expertencommissie de voorstellen, op basis van peer review door binnen- en buitenlandse deskundigen. Zowel de academische kwaliteit als de ontwikkelingsrelevantie komt aan bod. Lees meer over het verloop van idee tot uitvoering van een project.