Oproepen

Open oproepen

 • Oproepen projecten VLIR-UOS

  Oproep voor Internationale Trainingsprogramma's (ITP) 2018-2019

  De Internationale Trainingsprogramma's (ITP) zijn korte of middellange, intensieve, interactieve en toepasbare trainingen en worden georganiseerd aan een universiteit of hogeschool in België/Vlaanderen met als doelpubliek deelnemers uit ontwikkelingslanden met relevante professionele ervaring in het onderwerp van het ITP en die zich in de mogelijkheid bevinden om de opgedane kennis en vaardigheden te verspreiden en dus te vermeerderen naar een breder publiek in hun thuisland. VLIR-UOS voorziet beurzen om zo de deelname van het doelpubliek te faciliteren.

 • Oproepen beurzen VLIR-UOS

  Oproep Reisbeurzen 2017

  Een reisbeurs is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool voor een verblijf van minstens één maand in één van 33 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het verblijf maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of een scriptie.

  Oproep master- en trainingbeurzen 2017

  Beurzen voor Masterprogramma's (ICP) en opleidingen van korte termijn (ITP) in Vlaanderen.

 • Oproepen experten VLIR-UOS

  Er zijn momenteel geen open oproepen voor deze categorie.

 • Externe oproepen

  Er zijn momenteel geen open oproepen voor deze categorie.

 • Oproepen voor workshopdeelname

  Er zijn momenteel geen open oproepen voor deze categorie.