Over VLIR-UOS

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen.

 

 


VLIR-UOS financiert samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast geeft VLIR-UOS beurzen aan studenten en professionals in Vlaanderen en het Zuiden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden en de versterking van een specifieke internationale dimensie van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

 

Lees meer over de missie en visie van VLIR-UOS.

Onder de vleugels van de Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIR-UOS is een stichting van openbaar nut, ontstaan uit de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De VLIR werd opgericht in 1976 als overkoepelend overlegorgaan tussen de Vlaamse universiteiten en de Belgische overheid. In 1998 nam de VLIR het beheer van de federale fondsen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse universiteiten op zich en richtte hiervoor het VLIR-secretariaat voor universitaire ontwikkelingssamenwerking op.

 

VLIR-UOS ontvangt jaarlijks een budget van ongeveer € 35 miljoen (in 2014) van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Lees meer over de structuur en samenstelling van VLIR-UOS.

EFQM-kwaliteitslabel

EFQM labelVLIR-UOS ontving in februari 2016 het 'EFQM Committed to Excellence 1 Star' label. Het EFQM Excellence model is het meest gebruikte organisationele referentiekader in Europa. Het label is een erkenning dat VLIR-UOS overtuigend inzet op (de verbetering van) de kwaliteit en performantie van haar organisatiebeheer.