Reisbeurzen voor stage of onderzoek

Wat is een reisbeurs?

REI photo 2Een reisbeurs is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool voor een verblijf van minstens één maand in één van de 31 landen, en Suriname (en India, enkel in 2017) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het verblijf maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of een scriptie.

 

Vóór het vertrek gaat de student op zoek naar een promotor aan de eigen universiteit of hogeschool. Ook in het land van bestemming kiest de student een lokale promotor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instelling krijgt de student een voorbereiding, met praktische en inhoudelijke informatie. De Vlaamse universiteiten en hogescholen staan in voor de selectie en het beheer van de beurzen.

Hoe dien ik een voorstel voor een reisbeurs in?

REI photo 1De jaarlijkse oproep voor de indiening van voorstellen verschijnt eind september. Er zijn twee indieningsronden waarbij je instelling selectieresultaten kan doorgeven aan VLIR-UOS (in januari en juni). Elke instelling bepaalt zelf de interne deadline voor de indiening van je Reisbeursaanvraag, die datum is natuurlijk wat vroeger dan januari en juni. Je instelling kan ook beslissen om met één indieningsronde werken. Neem daarom zeker contact op met de verantwoordelijke van de reisbeurzen aan je instelling. Om een reisbeurs te krijgen dient de student een aanvraagdossier in op data.vliruos.be, samen met een motivatiebrief en een aanbevelingsbrief van de Vlaamse en de lokale promotor. Een selectiecommissie beoordeelt de aanvraag.

Waarvoor dient een reisbeurs?

De reisbeurzen geven Vlaamse studenten de kans om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context. VLIR-UOS beoogt bewustmaking bij de studenten over de ontwikkelingsvraagstukken in een geglobaliseerde wereld.

 

Voor de student draagt de ervaring in het Zuiden bij tot een verdere persoonlijke ontwikkeling en academische resultaten. De partner in het Zuiden haalt voordelen uit de kennis en de producten die de student met zijn onderzoek of stage oplevert.

 

Voorbeelden van opgeleverde producten zijn beleidsplannen, handleidingen, sensibiliseringsfilms, trainingsprogramma's, strategieën, online tools en websites.

Oproep 2017

De oproep 2017 werd gelanceerd op 28 oktober 2016.

Voorbeelden van stages en onderzoeken in het Zuiden

  • REI photo 3Stage in een ziekenhuis als verpleger of arts
  • Stage muziekonderwijs in een lagere school
  • Onderzoek naar nationale parken en de impact voor de lokale bevolking
  • Onderzoek naar de bestrijding van landbouwplagen
  • Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiekanalen
  • Onderzoek naar creatieve methoden om een vreemde taal aan te leren
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale

Richtlijnen en formaten

Voor richtlijnen en formaten, zie Richtlijnen REI.

Contact

Algemene informatie: info@vliruos.be

Vragen over online platform: data@vliruos.be

 

Contactpersoon aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen (ICOS).