Reisbeurzen voor stage of onderzoek

Wat is een reisbeurs?

REI photo 2Een reisbeurs is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool voor een verblijf van minstens 28 aaneengesloten dagen in één van de 31 landen, en Suriname (en India, enkel in 2017) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het verblijf maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of een scriptie.

 

Vóór het vertrek gaat de student op zoek naar een supervisor aan de eigen universiteit of hogeschool. Ook in het land van bestemming kiest de student een lokale supervisor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instelling krijgt de student een voorbereiding, met praktische en inhoudelijke informatie. De Vlaamse universiteiten en hogescholen staan in voor de selectie en het beheer van de beurzen.

Hoe dien ik een voorstel voor een reisbeurs in?

REI photo 1

Je eigen universiteit of hogeschool zal je informeren over wanneer je een beursdossier kan indienen. Dat kan je doen via de online databank van VLIR-UOS, te bereiken via data.vliruos.be. Je zal daar zowel een aantal vragen moeten beantwoorden als een aantal documenten opladen, zoals een motivatiebrief, een aanbevelingsbrief en een uitnodigingsbrief. Je vraagt best bij de contactpersoon van je instelling na welke documenten je verplicht moet opladen. Nadat je je beursdossier hebt ingediend zal een door je instelling bijeengeroepen selectiecommissie je beursdossier beoordelen.

Waarvoor dient een reisbeurs?

De reisbeurzen geven Vlaamse studenten de kans om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context. VLIR-UOS beoogt bewustmaking bij de studenten over de ontwikkelingsvraagstukken in een geglobaliseerde wereld.

 

Voor de student draagt de ervaring in het Zuiden bij tot een verdere persoonlijke ontwikkeling en academische resultaten. De partner in het Zuiden haalt voordelen uit de kennis en de producten die de student met zijn onderzoek of stage oplevert.

 

Voorbeelden van opgeleverde producten zijn beleidsplannen, handleidingen, sensibiliseringsfilms, trainingsprogramma's, strategieën, online tools en websites.

Voorbeelden van stages en onderzoeken in het Zuiden

  • REI photo 3Stage in een ziekenhuis als verpleger of arts
  • Stage muziekonderwijs in een lagere school
  • Onderzoek naar nationale parken en de impact voor de lokale bevolking
  • Onderzoek naar de bestrijding van landbouwplagen
  • Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiekanalen
  • Onderzoek naar creatieve methoden om een vreemde taal aan te leren
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale

Richtlijnen en formaten

Voor richtlijnen en formaten, zie Richtlijnen Reisbeurzen.

Contact

Ragna Frans

Programmabeheerder Beurzen

[t] + 32 2 289 05 57

[e] ragna.frans@vliruos.be

Ragna

 

Vragen over de online databank: data@vliruos.be

 

Studenten kunnen hier meer informatie vinden over de contactpersoon voor Reisbeurzen aan hun universiteit of hogeschool.