Richtlijnen en formaten

Algemeen

Communicatierichtlijnen

U vindt hier het logo van VLIR-UOS, het logo 'Met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking', de huisstijlkleuren, een algemene omschrijving van VLIR-UOS en communicatierichtlijnen voor foto's, video of een artikel over een project of beurs.

 

Richtlijnen VLIR-UOS databank

Richtlijnen en handleidingen met betrekking tot de databank van VLIR-UOS.

 

Beleid en richtlijnen rond het selectiesysteem

Beleidslijnen en richtlijnen inzake de selectie van voorstellen voor financiering door VLIR-UOS.

 

Monitoring & Evaluation Policy 

Algemene beleid rond resultaatsgerichte monitoring en evaluatie.

 

Genderbeleid

Richtlijnen voor gender mainstreaming in VLIR-UOS-projecten.

 

Vergoedingen
Overzicht van de hotel-, per diem- en kilometervergoedingen.


Visumprocedure
Richtlijnen voor de Vlaamse instellingen over de visumprocedure voor bursalen en zendingen.


Beurzenrichtlijnen en rapportering
Overzicht van beursrichtlijnen en -bedragen, verslaggeving voor reizen van Zuidbursalen naar België (DR Congo, IUS, TEAM/Eigen Initiatieven) en jaarverslag beurzen (BTP).

 

Infosessies over projectrapportering

Infosessies over rapportering van projecten (financiële- en activiteitenverslagen).

 

Richtlijnen en formaten per programma

Externe richtlijnen

Guidelines for evaluating development research

De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen ontwikkelde richtlijnen voor de evaluatie van ontwikkelingsonderzoek