Our website uses cookies to improve your experience. To make optimal use of this website please agree to our cookie policy.

I agree I do not agree.

Word jij onze nieuwe Global Minds Programme Manager?

VLIR-UOS zoekt een Global Minds programme manager (m/v/x)

Voltijdse betrekking, contract van onbepaalde duur

De organisatie

VLIR-UOS is het platform waar het Vlaams hoger onderwijs samenwerkt voor duurzame ontwikkeling onder de noemer “Higher Education & Science for Sustainable Development” (HES4SD).

VLIR-UOS is onderdeel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en over de hele wereld, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. VLIR-UOS faciliteert samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast kent VLIR-UOS beurzen toe aan studenten, zowel hier in Vlaanderen als in partnerlanden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in partnerlanden en de ontwikkelingsrelevante internationalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Momenteel bevindt de organisatie zich in een transformatiefase, waarin VLIR-UOS enerzijds zijn rol als wereldwijde facilitator inhoudelijk wil uitbreiden en anderzijds zijn werking wil digitaliseren. Daarnaast wordt gewerkt aan een betere data-ondersteuning.

De hoofdzetel in Brussel telt een twintigtal werknemers, is onderverdeeld in 2 diensten: een Programme Hub en een digitale transformatiecel, de Digital Factory.

De functie

Als Programme Manager (PM) maak je deel uit van de Programme Hub, en draag je bij tot het beheer van het VLIR-UOS-portfolio, bestaande uit een aantal programma’s, gedifferentieerd naar finaliteit of vorm van samenwerking (e.g. onderwijs- of onderzoeksversterking, institutionele capaciteitsopbouw, …). Hieronder ressorteren samenwerkingsprojecten en een beurzenprogramma die worden uitgevoerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen en hun partnerinstellingen.

Je verantwoordelijkheden situeren zich in onderstaande domeinen :

Grant management

De ‘Programme Hub’ staat als team in voor de uitvoering van kernprocessen gerelateerd aan het VLIR-UOS-portfolio. Concreet gaat dit over het inhoudelijk en administratief-financieel beheer van door VLIR-UOS gefinancierde programma’s (grants), waarbinnen de Vlaamse universiteiten en hogescholen projecten uitvoeren.

De Global Minds manager is verantwoordelijk voor de programma’s Global Minds, Organisatiekosten en Associatieve Projecten, en medeverantwoordelijk voor het programma Bridging Science Society.

Global Minds

Global Minds is het programma dat Vlaamse hogeronderwijsinstellingen in staat stelt om te fungeren als aanjagers van verandering voor duurzame ontwikkeling door relevante kennis en expertise te produceren en te valoriseren via wederzijds voordelige partnerschappen met en tussen (niet-)academische actoren in België en partnerlanden, en door een stimulerende omgeving te creëren voor hun studenten, personeel en alumni om te handelen als kritische wereldburgers.

Je staat in voor het beheer en de inhoudelijke en administratief-financiële opvolging van het programma Global Minds (GM) en van de 6 GM-projecten, die worden geformuleerd en uitgevoerd door elk van de 5 Vlaamse universiteiten en het consortium van de 13 Vlaamse hogescholen.

 • Je draagt bij tot de positionering en coherentie van het Global Mindsprogramma binnen het VLIR-UOS-portfolio, via ontwikkeling en bijsturing van het conceptueel, beleids- en operationeel kader.

 • Je organiseert eenmaal in de vijf jaar de Global Mindsprojectoproep, begeleidt de indiening en organiseert de beoordeling van de projectvoorstellen.

 • Je neemt de rol op van bruggenbouwer tussen de instellingen, door de voornaamste stakeholders samen te brengen, uitwisseling en samenwerking tussen de instellingen te faciliteren, en samen met de instellingen een zinvolle opvolging van het Global Mindsprogramma uit te bouwen.

 • Je wisselt op regelmatige basis informatie uit met en beantwoordt vragen van de Global Minds beheerders binnen de instellingen en/of professoren en onderzoekers die betrokken zijn in de diverse GM-projecten. Wanneer nodig organiseer je overlegmomenten met één, meerdere of alle instellingen rond inhoudelijke (vb. SDG’s), technische (vb. efficiënt verloop van de opvolging) en/of financiële thema’s.

 • Je zet samen met de instellingen een traject op rond de evaluatie van de meerwaarde en impact van het Global Mindsprogramma, vanuit de ambitie om een platform voor uitwisseling en gezamenlijk leren op te zetten.

 • Je zet, samen met de instellingen, het Global Mindsprogramma op de kaart bij DGD (donor) en andere stakeholders.

 • Je beheert de jaarlijkse cyclus van het GM-programma. Dat behelst de opvolging van de uitvoering van de projecten, inhoudelijk en financieel, en de rapportering hierover, en de aggregatie ervan tot een geconsolideerde voortgangsrapportering.

 • Je vertegenwoordigt VLIR-UOS op events en activiteiten van de instellingen in het kader van GM en op andere relevante fora.

 • Je zorgt voor informatiedoorstroming binnen de Programme Hub en VLIR-UOS en houdt ook de financierende overheid op de hoogte. Je voedt mee de VLIR-UOS-website en andere informatie- en communicatiedragers.

 • Je werkt (beleids)dossiers m.b.t. GM uit ter voorbereiding van o.a. Bureau UOS-vergaderingen.

 • Je volgt aspecten op van het formeel kader van het Vlaams hoger onderwijs en inhoudelijke dossiers (bv. wereldburgerschapseducatie, dekolonisering, equal partnerships, …) die relevant zijn voor de implementatie van GM.

Organisatiekosten en associatieve projecten, en contactpersoon hogescholen

Om het draagvlak aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen voor HES4SD te maximaliseren en ervoor te zorgen dat elke instelling een minimum aan activiteiten ontwikkelt op dit vlak, voorziet VLIR-UOS via het programma Organisatiekosten medefinanciering voor elke Vlaamse universiteit voor het opzetten van een minimum beleidskader, organisatiestructuur en werking inzake HES4SD op het niveau van de instelling, met ook de met de universiteit geassocieerde hogescholen als actieradius.

Via het associatief project wordt dienstverlening aangeboden door de Vlaamse universiteiten aan de geassocieerde hogescholen en wordt ingezet op het intensifiëren van samenwerking tussen de universiteit en al dan niet geassocieerde hogescholen.

Je fungeert als focal point voor de programma’s Organisatiekosten en Associatieve Projecten.

 • Je draagt bij tot de ontwikkeling en bijsturing van het conceptueel, beleids- en operationeel kader voor de programma’s Organisatiekosten en Associatieve Projecten.

 • Je organiseert eenmaal in de vijf jaar de oproep voor Organisatiekosten en Associatieve Projecten, begeleidt de indiening en organiseert de intervisie van de projectvoorstellen.

 • Je neemt de rol op van bruggenbouwer tussen de instellingen, door de voornaamste stakeholders samen te brengen, uitwisseling en samenwerking tussen de instellingen te faciliteren, en samen met de instellingen een zinvolle opvolging van het programma Organisatiekosten en Associatieve Projecten uit te bouwen.

De Vlaamse hogescholen bekleden een specifieke positie binnen de werking van VLIR-UOS. Het is daarom aangewezen gebleken om te werken met een contactpersoon bij VLIR-UOS waar de hogescholen terecht kunnen met allerlei generieke ondersteuningsvragen inzake het GM-programma en andere VLIR-UOS-programma’s. Je bent ook focal point voor de Vlaamse Hogescholenraad.

Bridging Science Society

Je staat in voor het beheer en de inhoudelijke en administratief-financiële opvolging van het door VLIR-UOS georganiseerde nieuwe programma Bridging Science Society. Met die programma wil VLIR-UOS de brug slaan tussen maatschappelijke vragen naar wetenschappelijke ondersteuning en/of samenwerking en aanbod van expertise en interesse van Vlaamse en lokale academische actoren.

 • Je capteert bestaande vragen/noden binnen de samenleving in het algemeen en de sector van ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder, en matcht die met bestaande expertise onder Vlaamse en lokale academische actoren.

 • Je beheert de diverse programma’s voor beleidsvoorbereidend onderzoek en zoekt naar aansluiting binnen het VLIR-UOS-portfolio in het algemeen, en het Global Mindsprogramma in het bijzonder.

 • Je volgt/initieert diverse initiatieven om de connectie tussen wetenschap en maatschappij te versterken.

Knowledge Hub

De Programme Hub staat, vanuit de rol van VLIR-UOS als knowledge hub, ook in voor de opbouw en verdieping van expertise inzake een aantal thema’s zoals diversity, equity & inclusion, research uptake / valorisatie, dekolonisering, milieu, waardig werk, mensenrechtenbenadering, integriteit, equal partnerships, wereldburgerschapseducatie, …. Afhankelijk van je expertise, bouw je mee aan de expertise van de organisatie in één of meerdere van deze thema’s, en vertaal je die naar VLIR-UOS-beleid en -acties.

Je taken in dit verband zijn onder meer de volgende:

 • Je volgt relevante initiatieven op in de sector van de internationale en Belgische ontwikkelingssamenwerking en in de sector van het Vlaams hoger onderwijs, stemt hierover af met relevante actoren, en maakt de vertaalslag naar HES4SD.

 • Je draagt bij aan de verankering van een of meerdere thema’s in het beleidskader van VLIR-UOS op organisatieniveau (missie, visie, portfolio, beurzenbeleid, …), en zorgt op het portfoliovlak mee voor de uitwerking van instrumenten voor promotoren i.f.v. projectformulering en -uitvoering.

 • Je draagt bij tot communicatieproducten en/of -initiatieven over het VLIR-UOS-portfolio in het algemeen en/of specifieke programma’s of projecten in het bijzonder.

Jouw profiel

Je bent een geboren bruggenbouwer die mensen kan verbinden en inspireren. Je hebt wetenschappelijke expertise, hebt politiek-strategische ervaring en diplomatiek talent, staat stevig in je schoenen, en houdt van een uitdaging in een snel evoluerende context. Je denkt graag mee op strategisch niveau, maar meer operationele taken schrikken je niet af. Je hebt een brede interesse, houdt ervan om nieuwe thema’s te doorgronden en te vertalen naar bruikbare tools, en wil graag bijdragen tot globale innovatie in de organisatie en werking van VLIR-UOS.

Opleiding

Je bent in het bezit van minstens een masterdiploma.

Ervaring en kennis

Vereist

Je beschikt over relevante werkervaring van minstens 5 jaar, waarvan minstens één jaar in een academische context.

 • Ervaring binnen een hogeronderwijsinstelling (bv. binnen onderwijs- of onderzoeksbeleid, internationale samenwerking, studentenbeleid, ….) of binnen een ontwikkelingsorganisatie.

 • Ervaring met academisch onderwijs en/of onderzoek / uptake van onderzoek / tech transfer.

 • Kennis van het Vlaams hoger onderwijs in het algemeen, en het formeel kader in het bijzonder (financiering, onderwijsbeleid, onderzoeksbeleid, …).

Wenselijk

 • Ervaring met internationale samenwerking.

 • Ervaring met vormings- en sensibiliseringsactiviteiten.

 • Kennis van de Agenda 2030

 • Kennis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Competenties

Je beschikt over de volgende persoonsgebonden competenties:

 • Probleemanalyse

 • Klantgerichtheid

 • Resultaatsgerichtheid

 • Oordeelsvorming

 • Plannen & organiseren

 • Samenwerken

 • Aanpassingsvermogen

 • Overtuigingskracht

 • Verantwoording

Je beschikt over de volgende kenniscompetenties:

 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en Engels en goede kennis van het Frans;

 • Je onderkent het belang van, en bent in staat om te voorzien in doelgroepgerichte, heldere en foutloze communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, inclusief presentaties voor groepen;

 • Bovengemiddelde vaardigheid in het werken met Excel en vlotte beheersing van Outlook, Word, PowerPoint en databeheer in een Windows-omgeving;

Ons aanbod

 • Een voltijdse functie volgens een 38-urenstelsel met voldoende flexibiliteit en de mogelijkheid tot thuiswerk. Een 80%-aanstelling is bespreekbaar.

 • Een dynamische omgeving van gedreven mensen in een modern kantoor in Brussel, in de nabijheid van openbaar vervoer en met veel aandacht voor welzijn op het werk in de brede zin.

 • Een loon volgens barema’s van de Vlaamse overheid. We houden rekening met relevante werkervaring.

 • Maximaal 35 dagen verlof per jaar voor een voltijdse functie.

 • Een uitgebreid pakket voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, eindejaarstoelage, 100% terugbetaling van de kosten van woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer in combinatie met/of een fietsvergoeding).

 • VLIR-UOS is een lerende organisatie die gericht is op continue verbetering en professionalisering. Er zijn collectieve en individuele opleidingsmogelijkheden.

Selectieprocedure en indiensttreding

 • We selecteren gemotiveerde kandidaten op basis van hun opleiding, ervaring en competenties, en streven naar een diverse organisatie op vlak van gender, afkomst, beperking, religie, leeftijd,…

 • Procedure:

  o   kandidaten sturen een motivatiebrief van maximum één bladzijde en hun curriculum vitae, met inbegrip van een referentiepersoon, naar info@vliruos.be met als onderwerp ‘vacature Global Minds’;

  o   de kandidaten die worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief nodigen we zo snel mogelijk uit voor een gesprek;

 • Je indiensttreding is zo spoedig mogelijk na succesvolle afronding van de selectieprocedure.

Meer informatie