Our website uses cookies to improve your experience. To make optimal use of this website please agree to our cookie policy.

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord.

Over VLIR-UOS

We steunen met onze organisatie samenwerkingen tussen universiteiten en hogescholen in zowel Vlaanderen als het Zuiden en gaan op zoek naar innovatieve oplossingen voor globale maar ook lokale uitdagingen.

Over ons

We steunen met onze organisatie samenwerkingen tussen universiteiten en hogescholen in zowel Vlaanderen als het Zuiden en gaan op zoek naar innovatieve oplossingen voor globale maar ook lokale uitdagingen.

Dit doen we door:

  • samenwerkingsprojecten te stimuleren tussen professoren, onderzoekers en leerkrachten
  • beurzen te verschaffen aan studenten en professionals in Vlaanderen en het Zuiden
  • zowel het hoger onderwijs in het Zuiden als de internationalisering op basis van mondiale ontwikkeling van het Vlaamse hoger onderwijs te ondersteunen en versterken

Innovatieve antwoorden op globale en lokale uitdagingen

We staan voor globale uitdagingen zoals armoede, migratie en klimaatverandering. De effecten zijn lokaal voelbaar, maar de oorzaken en oplossingen zijn globaal. Door kennis en ervaringen uit alle windstreken op een innovatieve manier in te zetten, kunnen we tot die oplossingen komen.

Universiteiten en hogescholen spelen als kenniscentra een sleutelrol in de zoektocht naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Samenwerking over de grenzen van landen, instellingen en disciplines heen is dan ook essentieel. We bouwen bruggen tussen het hoger onderwijs enerzijds en overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Vlaanderen en het Zuiden anderzijds. 

De organisatie als platform, financier en belangenbehartiger

We zijn een platform waarop het Vlaamse hoger onderwijs samenwerkt voor ontwikkeling en waar het informatie en best practices uitwisselt. Daarnaast zijn we voor de Vlaamse hoger onderwijs-instellingen de belangrijkste financier van projecten rond ontwikkelingssamenwerking, met middelen van de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Ten slotte vertegenwoordigen we het Vlaamse hoger onderwijs op het vlak van ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van de overheid en derden.