Our website uses cookies to improve your experience. To make optimal use of this website please agree to our cookie policy.

I agree I do not agree.

Job Alert! We are looking for Programme Managers.

VLIR-UOS zoekt programme managers (m/v/x)


Voltijdse betrekking, contract van onbepaalde duur

Voor onmiddellijke indiensttreding en het aanleggen van een wervingsreserve

De organisatie

Opgericht in 1998 onder de koepel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), is VLIR-UOS het voornaamste platform voor het Vlaamse hoger onderwijs voor academische samenwerking in het kader van globale duurzame ontwikkeling. Met middelen van de Belgische federale overheid (DGD) fungeert de organisatie als belangrijkste financier voor partnerschappen en beurzen tussen academici uit Vlaanderen en het Globale Zuiden.

Jouw rol

Als Programme Manager (PM) draag je bij tot grant management, zijnde het beheer van een aantal programma’s van het VLIR-UOS-portfolio, bestaande uit samenwerkingsprojecten en beurzenprogramma’s die worden uitgevoerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen en hun partnerinstellingen in het Globale Zuiden. Als PM zal je verantwoordelijk zijn voor de opvolging van projecten en draag je bij aan de rol van VLIR-UOS als platform en kennishub. Je maakt deel uit van de Programme Hub en je rapporteert aan de Head of Strategy & Operations. Je verantwoordelijkheden situeren zich in de onderstaande domeinen: 

Grant manager
De ‘Programme Hub’ staat als team in voor het inhoudelijk en administratief-financieel beheer van door VLIR-UOS gefinancierde programma’s (grants). Dit kan, afhankelijk van je precieze functie, volgende taken behelzen:

 • Je draagt bij aan de algemene beleidsvoorbereiding van VLIR-UOS.
 • Je draagt bij aan de organisatie van projectoproepen en selecties van projecten en/of beurzen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt relaties met promotoren en medewerkers van de hogeronderwijsinstellingen en draagt de visie en missie van VLIR-UOS mee uit (deelname aan stuurgroepvergaderingen van projecten, terreinbezoeken, vertegenwoordiging van VLIR-UOS op relevante fora, enz.).
 • Je ondersteunt promotoren en medewerkers bij de formulering van projecten, bv. via informatiesessies, en bij projectuitvoering.
 • Je volgt de verslaggeving van projecten op, en rapporteert hierover aan de donor (DGD).
 • Je overziet de selectie van bursalen en mobiliteiten die via VLIR-UOS worden gefaciliteerd  (indien van toepassing).

Platform
Vanuit de rol van VLIR-UOS als platform, draag je ook bij aan het verdiepen en verbreden van het VLIR-UOS-netwerk van academische en niet-academische actoren, onder wie overheden, ambassades, Franstalige universiteiten, ITG, NGO’s, Enabel, enz. Dit kan, afhankelijk van je precieze functie, volgende taken behelzen:

 • Je stimuleert uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen, en samenwerking tussen academici in Vlaanderen en het globale Zuiden, en tussen academische en niet-academische actoren.
 • Je bouwt platformen uit als lerende netwerken en om samenwerking te faciliteren en initiëren, en organiseert in functie hiervan evenementen.
 • Je neemt actief deel aan het netwerk dat VLIR-UOS heeft opgezet met ARES en het ITG over Higher Education & Science For Sustainable Development.

Knowledge Hub
Als knowledge hub ontwikkelt, verdiept and mobiliseert VLIR-UOS expertise inzake een aantal thema’s zoals de impact van VLIR-UOS; diversity, equity & inclusion; kennisvalorisatie; dekolonisering; milieu; mensenrechten, enz. Afhankelijk van je achtergrond, bouw je mee aan de expertise van de organisatie in één van deze domeinen en vertaal je die naar VLIR-UOS-beleid en -acties.

Dit kan, afhankelijk van je precieze functie, volgende taken behelzen:

 • Je volgt relevante initiatieven op in de sectoren ontwikkelingssamenwerking en (Vlaams) hoger onderwijs en maakt de vertaalslag naar UOS (beleid en werking).
 • Je brengt experten samen rond specifieke thema’s om deze te vertalen naar beleid, praktijk, trainings en/of kennisproducten.
 • Je identificeert en verbindt geleerde lessen en goede praktijken en vertaalt die naar concrete acties (beleidsadvies of impact story) op het niveau van VLIR-UOS, individuele projecten en/of instellingen.

Jouw profiel

Als een waardengedreven koepelorganisatie is VLIR-UOS op zoek naar echte teamspelers die de visie van VLIR-UOS mee kunnen uitdragen.

 • Je leert graag van anderen vanuit interesse en leergierigheid, denkt in functie van het team, waardeert de bijdragen van anderen, en stelt de teamresultaten voorop.
 • Je bent gedreven, steeds op zoek naar meer kennis, oplossingen, betere teamresultaten en meer verantwoordelijkheid. Je bent flexibel en in staat om om te gaan met veranderingen, en ook bereid om zelf bij te dragen tot deze veranderingen. Je bent oplossings- en resultaatsgericht en houdt ervan deadlines te halen zonder daarbij kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Je weet hoe je met mensen moet omgaan, voelt wat er leeft in een groep, en kan hier effectief mee omgaan. Je bent in staat om verschillende meningen te verzoenen tot een consensus. Je bent in staat je presentatie-, vergader- en communicatiestijl aan te passen aan diverse doelgroepen en contexten.
 • Je bent gepassioneerd door maatschappelijke impact in een globale context en wil graag zelf bijdragen tot internationale solidariteit.

Vereist

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkgesteld).
 • Je beschikt over relevante werkervaring van bij voorkeur minstens 5 jaar. Je hebt beleidservaring en ervaring met het administratief-financieel beheer van subsidies.
 • Je bent bovengemiddeld vaardig in het werken met digitale tools (vlotte beheersing van Outlook, Word, PowerPoint en databeheer in een Windows-omgeving).
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en Engels en goede kennis van het Frans.
 • Je hebt ervaring met het geven van presentaties en leiden of faciliteren van vergaderingen.

Wenselijk

 • Je hebt ervaring met bepaalde regio’s in het Globale Zuiden (bv. in een context van internationale solidariteit), of je hebt ervaring binnen het Vlaams hoger onderwijs.
 • Je hebt een solide bagage inzake de Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen hoger onderwijs en/of ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt ervaring met projectbeheer (bv. PCM, Theory of Change, results’ based management,…);
 • Je hebt kennis van internationale mobiliteit, soorten visa, enz.
 • Je hebt kennis van één of meerdere van de prioritaire thema’s (Diversity, equity & inclusion; environmental sustainability; kennisvalorisatie; …).

Ons aanbod

 • Een voltijdse functie (onbepaalde duur) volgens een 38-urenstelsel met voldoende flexibiliteit en de mogelijkheid tot thuiswerk. Een 80%-aanstelling is bespreekbaar.
 • Een dynamische omgeving van gedreven mensen in een modern kantoor in Brussel, in de nabijheid van openbaar vervoer en met veel aandacht voor welzijn op het werk in de brede zin.
 • Een loon dat in grote mate de barema’s van de Vlaamse overheid volgt. We houden rekening met relevante werkervaring.
 • Maximaal 35 dagen verlof per jaar voor een voltijdse functie.
 • Een uitgebreid pakket voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, eindejaarstoelage, thuiswerkvergoeding, 100% terugbetaling van de kosten van woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer in combinatie met/of een fietsvergoeding).
 • VLIR-UOS is een lerende organisatie die gericht is op continue verbetering en professionalisering. Er zijn collectieve en individuele opleidingsmogelijkheden.

Selectieprocedure en indiensttreding

 • We selecteren gemotiveerde kandidaten op basis van hun opleiding, ervaring en competenties, en streven naar een diverse organisatie op vlak van gender, afkomst, beperking, religie, leeftijd,…
 • Kandidaten sturen een motivatiebrief van maximum één bladzijde en hun curriculum vitae uiterlijk op 22 maart 2024 naar recruitment@vliruos.be met als onderwerp ‘vacature PM’.
 • De kandidaten die worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief nodigen we zo snel mogelijk uit voor een eerste verkennend gesprek.
 • Indiensttreding is zo spoedig mogelijk na succesvolle afronding van de selectieprocedure.

Meer informatie