Our website uses cookies to improve your experience. To make optimal use of this website please agree to our cookie policy.

I agree I do not agree.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking start ‘Our Global Campus’-bezoekenreeks langs Vlaamse hoger onderwijsinstellingen

- Persbericht -

Minister van Ontwikkelingssamenwerking start ‘Our Global Campus’-bezoekenreeks langs Vlaamse hoger onderwijsinstellingen


Brussel, 26 februari 2024

De Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking zet haar toewijding voor onderwijs en internationale solidariteit kracht bij met de lancering van ‘Our Global Campus’. Deze reeks campusbezoeken, georganiseerd in samenwerking met VLIR-UOS, voert de minister langs verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen. Doel is de rol van het hoger onderwijs in het bevorderen van globale duurzame ontwikkeling te verkennen en te versterken.

Dit voorjaar brengt de minister van Ontwikkelingssamenwerking een reeks bezoeken aan Vlaamse academische steden. Deze bezoeken hebben als doel de impact van de internationale academische samenwerking van het Vlaamse hoger onderwijs op globale duurzame ontwikkeling in de verf te zetten.

In samenwerking met VLIR-UOS gaat de minister met universiteiten en hogescholen in gesprek over hun projecten en beleid, en de rol die ze spelen in het kader van globale duurzame ontwikkeling. De Vlaamse universiteiten en hogescholen werken in het kader van VLIR-UOS ook onderling nauw samen. Deze samenwerking maakt deel uit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze bezoekenreeks plaatst de noodzaak en het strategisch belang van globale academische samenwerking voorop. Het eerste bezoek vindt plaats op 26 februari aan de KU Leuven en staat in het teken van One Health en de samenwerking met DR Congo.

In maart zal de minister vervolgens langs UGent (4 maart), UHasselt (5 maart), UAntwerpen (12 maart) en VUB (26 maart) gaan, waar thema's als dekolonisatie, civic university, food & nutrition en samenwerking met Ethiopië aan bod zullen komen. Tot slot neemt de minister op 22 mei deel aan de Global Minds-conferentie van de Vlaamse Hogescholenraad.

“Globale uitdagingen kunnen we enkel ten gronde aanpakken als we ook écht samenwerken. Dat is één van de grondslagen van mijn beleid en is een van de speerpunten in het Belgische EU-voorzitterschap. Ik ben verheugd dat ook de academische wereld doordrongen is van dit idee van samenwerking. De projecten die worden voorgesteld tijdens deze ‘Our Global Campus’-tour zijn daarvan het sprekende bewijs”, zegt de minister. “Door uitwisseling van kennis en expertise, door co-creatie en samenwerking, wapenen we onszelf en onze partnerlanden tegen de uitdagingen van vandaag én morgen. De impact van de internationale academische samenwerking reikt bovendien verder dan enkel het onderzoek en de resultaten ervan.”

“De rol die het hoger onderwijs speelt voor globale duurzame ontwikkeling is van cruciaal belang voor het stimuleren van een wetenschappelijk onderbouwd begrip, een kritische ingesteldheid en globaal engagement van academici, studenten en professionals in Vlaanderen en onze partnerlanden. Via capaciteitsopbouw en gezamenlijk onderzoek worden duurzame oplossingen gezocht voor globale en lokale uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie, energie, armoede en conflicten " aldus Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS.

De doelstelling van deze bezoeken is dubbel. Enerzijds wil de minister in dialoog gaan met projectpartners om een beter inzicht te krijgen in de concrete projecten en hun impactverhalen. Anderzijds bieden de campusbezoeken een unieke gelegenheid voor de minister om in dialoog te gaan met de beleidsmakers van de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen over hoe deze samenwerking bijdraagt tot het wereldwijd op de kaart zetten van Vlaamse kennis, expertise en internationale netwerken.

“We zijn verheugd dat de beleidsmakers van onze Vlaamse universiteiten en hogescholen de tijd nemen voor deze campusbezoeken. Dit illustreert hun persoonlijke maar ook institutionele waardering voor het concrete globaal engagement van zoveel professoren en studenten. Het aantal academici dat zich inzet voor globale duurzame ontwikkeling stijgt, en we zijn ook trots op de almaar groeiende samenwerking tussen onze Vlaamse universiteiten en hogescholen onderling. Dit illustreert onze collectieve toewijding aan het bevorderen van kennisuitwisseling en het stimuleren van wereldwijde samenwerking voor een betere wereld. Deze samenwerking steunt op de vrijwillige inzet van een zeer groot aantal academici maar wordt ook mee mogelijk gemaakt door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het is belangrijk dat iedereen dat beseft, wanneer discussies worden gevoerd over het belang van investeren in ontwikkelingssamenwerking”, concludeert Verbrugghen.