Our website uses cookies to improve your experience. To make optimal use of this website please agree to our cookie policy.

I agree I do not agree.

We're Hiring! Are you the M&E Manager we are looking for?

VLIR-UOS zoekt een senior Monitoring & Evaluation manager (m/v/x)

Voltijdse betrekking, contract van onbepaalde duur.

Voor onmiddellijke indiensttreding en het aanleggen van een wervingsreserve.


De organisatie

Opgericht in 1998 onder de koepel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), is VLIR-UOS het voornaamste platform voor het Vlaamse hoger onderwijs voor academische samenwerking in het kader van globale duurzame ontwikkeling. Met middelen van de Belgische federale overheid (DGD) fungeert de organisatie als belangrijkste financier voor partnerschappen en beurzen tussen academici uit Vlaanderen en het Globale Zuiden.

De functie

Als Monitoring & Evaluation manager speel je een centrale rol in het analyseren en evalueren van de diverse programma’s en projecten die VLIR-UOS beheert. Je verzamelt informatie over de resultaten van onze programma’s en projecten, en zet die om naar impactvolle analyses. Je beheert de evaluatiefunctie van VLIR-UOS en zet evaluatieprocessen op. Je ondersteunt de organisatie en haar partners in resultaatsgericht beheer binnen de diverse programma’s en projecten.

Je maakt deel uit van de Programme Hub en je rapporteert aan de Head of Strategy & Operations. Je verantwoordelijkheden situeren zich in de onderstaande domeinen: 

Monitoring & Evaluation

 • Je optimaliseert het resultaatsgericht beheer, inclusief het normatief kader, voor de gehele werking van de organisatie.
 • Je ontwikkelt een systematiek van collectief leren en data- en kennisbeheer binnen de organisatie.
 • Je ondersteunt de hogeronderwijsinstellingen bij de ontwikkeling, monitoring en/of evaluatie van programma’s, projecten en beurzen.
 • Je volgt het internationaal en Belgisch normatief kader voor monitoring en evaluatie (M&E) in het kader van hoger onderwijs enerzijds en ontwikkelingssamenwerking anderzijds.
 • Je actualiseert de monitoringrol van VLIR-UOS, in complementariteit met wat de projectpartners (Vlaamse en lokale hogeronderwijsinstellingen) op hun niveau doen doen.
 • Je ontwikkelt een meerjarenplanning van monitoring en evaluatie voor programma’s, projecten en beurzen.
 • Je beheert evaluatieprocessen, van referentietermen voor opzet en uitvoering van evaluaties, over gunning en contractering, opvolging van uitvoering, en formulering van een management response op conclusies en aanbevelingen.
 • Je volgt externe evaluaties op in de sector van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en, waar mogelijk, het Vlaams hoger onderwijs.
 • Je valoriseert evaluatieresultaten via het opzetten van leerprocessen m.b.t. evaluatie en van communicaties hierover.

 Learning

 • Je ontwikkelt en beheert diverse surveys om de resultaten van door VLIR-UOS gefinancierde partnerships & scholarships te capteren, te analyseren en te communiceren (o.m. surveys op het niveau van beursstudenten, promotoren,etc.) over thema’s, landen, programma’s, projecten, etc.
 • In nauwe samenwerking met je collega’s, analyseer je
  • data uit de diverse (scholarship) surveys en vertaal je die naar jaarlijkse impactrapporten;
  • informatie uit projecten gefinancierd door VLIR-UOS (meta-analyse).
 • Je systematiseert lessons learned die geïdentificeerd werden in impactverhalen (tekstanalyse, meta-analyse).
 • Je analyseert de data die vanuit diverse processen van VLIR-UOS gegenereerd worden en zet die om naar rapporten die bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.
 • Je maakt een jaarlijks impactrapport met lessons learned.
 • Je werkt samen met externen om bijkomende analyses en kennisproducten te realiseren, en ontwikkelt daarbij ook thematische kennis.

Jouw profiel

Als een waardengedreven koepelorganisatie is VLIR-UOS op zoek naar echte teamspelers die de visie van VLIR-UOS mee kunnen uitdragen.

 • Je leert graag van anderen vanuit interesse en leergierigheid, denkt in functie van het team, waardeert de bijdragen van anderen, en stelt de teamresultaten voorop.
 • Je bent gedreven, steeds op zoek naar meer kennis, oplossingen, betere teamresultaten en meer verantwoordelijkheid. Je bent flexibel en in staat om om te gaan met veranderingen, en ook bereid om zelf bij te dragen tot deze veranderingen. Je bent oplossings- en resultaatsgericht en houdt ervan deadlines te halen zonder daarbij kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Je weet hoe je met mensen moet omgaan, voelt wat er leeft in een groep, en kan hier effectief mee omgaan. Je bent in staat om verschillende meningen te verzoenen tot een consensus. Je bent in staat je presentatie-, vergader- en communicatiestijl aan te passen aan diverse doelgroepen en contexten.
 • Je bent gepassioneerd door maatschappelijke impact in een globale context en wil graag zelf bijdragen tot internationale solidariteit.

Vereist

 • Je beschikt over een academisch diploma van de tweede cyclus (licentiaat/master), bij voorkeur in een vakgebied dat aansluit bij de beleidsproblematiek van landen in het Globale Zuiden.
 • Je hebt reeds 5 jaar werkervaring in een relevante functie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van studies, het ontwikkelen van surveys en het analyseren van resultaten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met monitoring en evaluatie, zowel op het niveau van beleidsontwikkeling als van het beheer van M&E-processen en -projecten.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Engels en Frans.

Wenselijk

 • Je hebt ervaring in de wereld van het Vlaamse hoger onderwijs en/of ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt ervaring binnen een organisatie die werkt met projectdossiers en subsidieaanvragen.
 • Je hebt ervaring met de organisatie en uitvoering van interne en externe vormingsactiviteiten.

Ons aanbod

 • Een voltijdse functie volgens een 38-urenstelsel met voldoende flexibiliteit en de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een dynamische omgeving van gedreven mensen in een modern kantoor in Brussel, in de nabijheid van openbaar vervoer en met veel aandacht voor welzijn op het werk in de brede zin.
 • Een loon dat in grote mate de barema’s van de Vlaamse overheid volgt. We houden rekening met relevante werkervaring.
 • Maximaal 35 dagen verlof per jaar voor een voltijdse functie.
 • Een uitgebreid pakket aan voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, eindejaarstoelage, thuiswerkvergoeding, 100% terugbetaling van de kosten van woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer in combinatie met/of een fietsvergoeding).
 • VLIR-UOS is een lerende organisatie die gericht is op continue verbetering en professionalisering. Er zijn collectieve en individuele opleidingsmogelijkheden.

Selectieprocedure en indiensttreding

 • We selecteren gemotiveerde kandidaten op basis van hun opleiding, ervaring en competenties, en streven naar een diverse organisatie op vlak van gender, afkomst, beperking, religie, leeftijd, etc.
 • Kandidaten sturen een motivatiebrief van maximum één bladzijde en hun curriculum vitae uiterlijk op 15 april 2024 naar recruitment@vliruos.be met als onderwerp ‘vacature M&E manager”.
 • De kandidaten die worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief nodigen we zo snel mogelijk uit voor een eerste verkennend gesprek.
 • Indiensttreding is zo spoedig mogelijk na succesvolle afronding van de selectieprocedure.

Meer informatie